TUI forum client in racket for unix.lgbt
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
haskal 3d9a677bcf update readme před 4 měsíci
scribblings initial commit před 4 měsíci
.gitignore add packaging před 4 měsíci
COPYING initial commit před 4 měsíci
LICENSE initial commit před 4 měsíci
Makefile fix makefile under ash před 4 měsíci
README.md update readme před 4 měsíci
framework.rkt implement viewing posts (only at top level lol) před 4 měsíci
fs.rkt implement viewing posts (only at top level lol) před 4 měsíci
info.rkt make launcher před 4 měsíci
main.rkt make launcher před 4 měsíci
mkhaskalimage.sh add packaging před 4 měsíci

README.md

meowbb

probably out of date demo: https://asciinema.org/a/jUw0GtaIsqZdAxTDkBRAiV2L3

you'll need uhhhhhhhhhhhhhh fixed libraries

git clone https://git.lain.faith/misc-deps/racket-unix-signals
cd racket-unix-signals
raco pkg install unix-signals/
cd ..

git clone https://git.lain.faith/misc-deps/racket-ansi
cd racket-ansi
raco pkg install ansi/
cd ..

git clone https://git.lain.faith/misc-deps/lux
cd lux
raco pkg install
cd ..

git clone https://git.lain.faith/misc-deps/raart
cd raart
raco pkg install
cd ..

ok now we're ready to do stuff

git clone https://git.lain.faith/haskal/meowbb
cd meowbb
raco pkg install

# now, assuming you have ~/.racket/<ver>/bin on your path
meowbb