A discord bot that uses markov chains to generate wacky messages
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Agatha f9b921f122
Clean up code and add an update command
před 6 měsíci
.gitignore initial commit :3 před 7 měsíci
README.md add README.md před 7 měsíci
main.py Clean up code and add an update command před 6 měsíci

README.md

Kommune2

A discord bot that downloads user messages and generates new ones based on them. The bot has hardcoded IDs but they are safe to replace.

Requirements

discord==1.0.1
wheel==0.35.1
markovchain==0.2.5
virtualenv==20.0.31
requests==2.24.0