A discord bot that uses markov chains to generate wacky messages
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Agatha f9b921f122
Clean up code and add an update command
5 miesięcy temu
.gitignore initial commit :3 6 miesięcy temu
README.md add README.md 6 miesięcy temu
main.py Clean up code and add an update command 5 miesięcy temu

README.md

Kommune2

A discord bot that downloads user messages and generates new ones based on them. The bot has hardcoded IDs but they are safe to replace.

Requirements

discord==1.0.1
wheel==0.35.1
markovchain==0.2.5
virtualenv==20.0.31
requests==2.24.0