A discord bot that uses markov chains to generate wacky messages
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Agatha f9b921f122
Clean up code and add an update command
8 månader sedan
.gitignore initial commit :3 9 månader sedan
README.md add README.md 9 månader sedan
main.py Clean up code and add an update command 8 månader sedan

README.md

Kommune2

A discord bot that downloads user messages and generates new ones based on them. The bot has hardcoded IDs but they are safe to replace.

Requirements

discord==1.0.1
wheel==0.35.1
markovchain==0.2.5
virtualenv==20.0.31
requests==2.24.0